Dotacje na przedszkola

Już wkrótce rozpoczną się nabory w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego  w osi 7 Infrastruktura edukacyjna. O dofinansowanie mogą się starać między innymi podmioty prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, w tym organizacje pozarządowe oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. W ramach dofinansowania można dokonać przebudowy, rozbudowy, adaptacji a nawet w uzasadnionych przypadkach budowy budynku przedszkolnego  oraz zakupu wyposażenia.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy udzielą szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskania dotacji.