Pierwsze nabory na dotacje unijne za nami

Dolnośląska Izba Pośrednicząca poinformowała na swojej stronie internetowej o ilości złożonych wniosków w pierwszych ogłoszonych naborach. Dużym zainteresowaniem cieszył się nabór dotyczący efektywności energetycznej w MŚP.  Alokacja na konkurs wynosiła 27 417 898,62 zł a wnioski złożono na łączną kwotę dofinansowania 32 462 672,54 zł czyli 118% alokacji. Świadczy to o dużym zainteresowaniu tego typu działaniami, wzrostem świadomości społecznej w zakresie potrzeby inwestowania w coraz bardziej energooszczędne materiały budowlane, wymianę tradycyjnych źródeł ogrzewania na nowe, efektywniejsze i technologie bardziej przyjazne dla środowiska.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy udzielą szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskania dotacji dla Państwa przedsiębiorstw w ramach m.in. efektywności energetycznej.