Sjos członkiem interdyscyplinarnego klastra

W dniu 22 września SJOS Sp. z o.o. przystąpiła do klastra Sonelli Group. Jest to interdyscyplinarny klaster posiadający wielojęzyczny zespół specjalistów, którzy świadczą usługi fachowego doradztwa i kompleksowej obsługi przedsiębiorstw.

Sonelli Group Cluster ma bogate doświadczenie w realizacji projektów z zakresu strategii, szkoleń, dotacji unijnych, rozwiązań IT, zarządzania personelem, PR i marketingu, sprzedaży oraz nieruchomości. Klaster zrzesza prorozwojowe i innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również renomowane polskie jednostki naukowe takie jak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

SJOS będąc członkiem klastra, będzie kontynuował stymulowanie aktywności badawczo-rozwojowej sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez integracje środowiska biznesowego i badawczo-rozwojowego.