WYZNACZAMY KIERUNEK
DZIAŁANIA

Oferujemy wszechstronny konsulting w zakresie:

Analizy i projekty rozwoju przedsiębiorstw

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga wykonania niezbędnych prac analityczno – diagnostycznych, a następnie zbudowania dobrego planu w odpowiedniej perspektywie.

Nowe przedsięwzięcia gospodarcze

Powstanie nowego przedsiębiorstwa wiąże się nie tylko z konkretnym zamierzeniem gospodarczym i zainwestowaniem kapitałów, ale również ze sporym ryzykiem.

Doskonalenie organizacji i zarządzania

Dobra organizacja przedsiębiorstwa to gwarancja jego sprawnego funkcjonowania. W zależności od sytuacji w jakiej znajduje się dane przedsiębiorstwo zachodzi potrzeba zmian jego organizacji.

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw

Fuzje i przejęcia niosą za sobą wiele możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, z których najważniejsze to poprawa sytuacji finansowej oraz wzmocnienie pozycji na rynku.

Controlling

Skuteczne zarządzanie nowoczesną firmą wymaga regularnego pomiaru wyników działalności i natychmiastowej reakcji na zmieniające się warunki.

Wyceny

Coraz częściej przedsiębiorstwa stykają się z zagadnieniami zmian w strukturze właścicielskiej, sprzedaży części majątku, przejęcia innego przedsiębiorstwa, czy fuzji.

Marketing

Skuteczne zarządzanie nowoczesną firmą wymaga regularnego pomiaru wyników działalności i natychmiastowej reakcji na zmieniające się warunki.

Pozyskiwanie kapitału

Przedsiębiorstwa potrzebują kapitału na różnych etapach. Niezależnie czy jest to początek działalności, inwestycja w nowy majątek, czy przejęcie innej spółki.

Akademia SJOS

Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji, zwłaszcza w zakresie zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstwa.

Pomoc w uzyskiwaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej oznacza olbrzymie możliwości rozwoju polskich firm. Przede wszystkim wiąże się z miliardami euro przeznaczonymi na bezpośrednie dotacje w rozwój firm.

Doradztwo HR

Dążenie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku niesie za sobą konieczność permanentnych inwestycji w rozwój, kształcenie i doskonalenie Pracowników.

Outsorcing controllingu

realizacja funkcji controllingu w formie zewnętrznej usługi (alternatywa dla szybko rozwijających się przedsiębiorstw).