WYZNACZAMY KIERUNEK
DZIAŁANIA

SJOS jest pionierem konsultingu w Polsce. Profesjonalne usługi doradcze świadczymy od 1987 roku.

Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu i indywidualnemu podejściu skutecznie pomagamy klientom rozwiązywać wszelkiego rodzaju problemy i osiągać wyznaczone cele.

Kim jesteśmy?

Warunkiem rozwoju firm jest wprowadzanie niezbędnych udoskonaleń dostosowujących przedsiębiorstwo do zmieniających się uwarunkowań. Proces zmian (np. restrukturyzacji) wymaga bardzo starannego przygotowania w obszarach: marketingowym, majątkowym, techniki i technologii wytwarzania, organizacji i zarządzania oraz zasobów ludzkich.
SJOS stał się skutecznym kreatorem przemian w sektorze energetyczno – ciepłowniczym i nie tylko.

Poniżej przedstawiamy kalendarium ważniejszych dokonań SJOS w pracach na rzecz wielu polskich przedsiębiorstw. Zestawione dokonania stanowią kamienie milowe na drodze SJOS do osiągnięcia obecnej pozycji pośród firm doradczych.

 • 1987

  Powstanie Spółki SJOS Sp. z o.o.

 • 1989

  Przeprowadzenie cyklu spotkań o charakterze szkoleniowym z kierownictwami i załogami kilkunastu elektrociepłowni i elektrowni.

 • 1991

  Opracowanie koncepcji restrukturyzacji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich S.A. (obecnie ZEC Kogeneracja S.A.) i Elektrociepłowni Kraków S.A. (obecnie EDF Kraków) oraz pomoc w ich wdrożeniu.

 • 1993

  Opracowanie założeń restrukturyzacji elektroenergetyki w kierunku tworzenia Konińsko-Adamowskiego Holdingu Energetyczno-Paliwowego. Przygotowanie do komercjalizacji Elektrociepłowni w: Krakowie, Wrocławiu, Będzinie, Zielonej Górze, Poznaniu, Toruniu.

 • 1994

  Rozpoczęcie przez SJOS przygotowań do prywatyzacji Zespołu Eleketrowni Pątnów Adamów Konin S.A. (ZE PAK S.A.)

 • 1996

  Opracowanie wniosków o prywatyzację Elektrociepłowni: Lublin-Wrotków, Zielona Góra, Toruń

 • 1997

  Współudział w opracowywaniu dla Ministra Gospodarki materiałów dotyczących zasad prywatyzacji przedsiębiorstw elektroenergetycznych oraz pakietu socjalnego dla ich załóg.

 • 1998

  Opracowanie ogólnej diagnozy stanu i sytuacji Elektrowni Kozienice S.A. oraz identyfikacja podstawowych problemów restrukturyzacyjnych.

 • 1997

  Doradztwo dla Ministerstwa Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich S.A. (obecnie ZEC Kogeneracja S.A.) poprzez wprowadzenie ich akcji na Giełdę.

 • 1999

  Opracowanie wielowariantowej koncepcji konsolidacji energetycznej Grupy Południowo-Zachodniej dla Elektrowni TURÓW S.A.

 • 2002

  Całościowa obsługa procesu zakupu udziałów: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Toruń Sp. z o.o. Poznańskiej Energetyki Cieplnej S.A. dla konsorcjów ubiegających się o udziały w toku ogłoszonej prywatyzacji.

 • 2003

  Opracowanie koncepcji włączenia Elektrociepłowni Gorzów S.A do struktur Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

 • 2005

  Opracowanie strategii rozwoju MPEC Olsztyn Sp. z o.o. i Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. na lata 2005-2009.

 • 2007

  Opracowanie kompleksowych analiz trzech przedsiębiorstw energetyki cieplnej i jednej elektrociepłowni wewnątrz Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia S.A.

 • 2009

  Opracowanie polityki rozwoju podsektora OZE w ramach Grupy Kapitałowej ENEA w zakresie biopaliw, kogeneracji, generacji wiatrowej i wodnej oraz koncepcji organizacji podsektora i rynku surowcowego.

 • 2010

  Przeprowadzenie dla MEC Piła Sp. z o.o. kompleksowej usługi pozyskania dofinansowania na rozwój systemu ciepłowniczego w Pile, przez budowę bloku kogeneracyjnego na biomasę w technologii ORC. Wartość Projektu: 42 679,26 tys. zł. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 12 548,00 tys. zł.

 • 2012

  Obchody 25 lecia działalności firmy SJOS Sp. z o.o. Opracowanie koncepcji restrukturyzacji służb laboratoriów chemicznych, remontów, bhp i p.poż. oraz socjalno gospodarczych dla Tauron S.A.

 • 2013

  Opracowanie kompleksowych programów restrukturyzacji dala KWB Konin S.A. oraz KWB Adamów S.A.

 • 2014

  Sporządzenie wyceny 8 spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej IMPEL.

Wartości, którymi kierujemy się w naszej codziennej pracy

Rzetelność / Nieszablonowe podejście / Doświadczenie / Skuteczność / Wszechstronność

Zarząd

dr Stefan StercPrezes
3793
Tomasz PiwowarskiWiceprezes