WYZNACZAMY KIERUNEK
DZIAŁANIA

Nagrody

Dolnośląski Klucz Sukcesu

Dolnośląski Klucz Sukcesu jest wyróżnieniem przyznawanym dla najlepszych firm z regionu dolnośląskiego, które w toku swej działalności osiągnęły tytuł lidera i stały się najlepszą wizytówką całego Dolnego Śląska. SJOS był dwukrotnie nominowany do tego zaszczytnego wyróżnienia w 1997 i 2001 roku. Podsumowaniem naszych osiągnięć i owocem naszej wieloletniej pracy było przyznanie mu przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska w 2001 roku tytułu „Laureata Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” w kategorii najlepsza dolnośląska firma produkcyjna lub usługowa, zatrudniająca do 50 osób. Tytuł ten jest gwarantem solidności, rzetelności i pełnego zaangażowania się w sprawy powierzane nam przez całe grono klientów, zarówno jeśli chodzi o sprawy realizowane w przeszłości, obecnie jak i w sprawy – które dzięki Państwu – będą niedługo przed nami.

Laur Umiejętności i Kompetencji

Laur Umiejętności i Kompetencji jest przyznawany przez Opolską Izbę Gospodarczą. Otrzymaliśmy go w kategorii: Dla Instytucji Wspierających Rozwój Gospodarki Rynkowej i jest to wyrazem uznania naszego zaangażowania i działań ukierunkowanych na rozwój gospodarki rynkowej w Polsce, jak i szeroko rozumianego rozwoju oraz promocji województwa opolskiego.