OGŁOSZENIE o planowanym zbyciu przez POLSKĄ AKADEMIĘ NAUK w Warszawie udziałów Spółki WDN PAN Sp. z o.o. we Wrocławiu

Polska Akademia Nauk z siedzibą w Warszawie (00-901) w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, (dalej: PAN lub Akademia) zaprasza do udziału w procesie nabycia przez jednego nabywcę wszystkich 24.604 (dwudziestu czterech tysięcy sześciuset czterech) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 230 200,00 (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy dwieście) złotych w spółce: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. Stanisława Kulczyńskiego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-505) przy ul. Joachima Lelewela 4, czytaj więcej…