Dotacje dla dolnośląskich przedsiębiorców

Od 31 października dolnośląscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na dofinansowanie projektu zakładającego rozwój produktów i usług.

Typy projektów podlegających dotacji:

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, np.:

  • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
  • dla średnich przedsiębiorców – do 35 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wartość wydatków kwalifikowalnych: od 100 000 do 4 000 000 PLN.

Planowany termin naboru: od 31.10.2016 r. do 09.11.2016 r.

Beneficjenci dotacji: Małe i średnie przedsiębiorstwa, zgrupowania i partnerstwa małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy udzielą szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskania dotacji dla Państwa przedsiębiorstw.