Dane kontaktowe


Siedziba:

ul. Szafera 4, 52-216 Wrocław
tel. +48 71 368 17 09
fax +48 71 368 17 10
sjos@sjos.pl

NIP:899-00-07-033, REGON: 001270517,
Numer KRS: 0000151010,
Kapitał zakładowy: 1 250 000 PLN

Biuro Doradztwa
Strategicznego:

ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław
VI piętro, pokój nr 618
tel. +48 71 796 68 45
fax +48 71 796 68 44
sjos@sjos.pl

Biuro Usług Controllingu i Integracji:

ul. Soboniowicka 17 b, 30-615 Kraków
tel. +48 601 426 752
sjos@sjos.pl

Formularz kontaktowy: