Pierwsze konkursy z RPO WD ogłoszone!

30 września br. opublikowane zostały pierwsze ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
Dla przedsiębiorców dedykowane są trzy konkursy Osi Priorytetowej 1: Przedsiębiorstwa i innowacje:

1.Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”
Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 30 listopada 2015r. do 7 grudnia 2015r.

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 tys. złotych.
Wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi od 100 tys. do 4 300 tys. złotych.

2.Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”
Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: 30 listopada 2015r. do 7 grudnia 2015r.

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 tys. złotych.
Wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi od 100 tys. do 12 000 tys. złotych.

3.Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP”
Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 30 października 2015r. do 6 listopada 2015r.

Wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. do 9 000 tys. złotych.

Zwracamy uwagę na bardzo krótki czas na przygotowanie wniosku w ramach powyższych konkursów. Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji ze środków unijnych zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu 71 796 68 45 bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego.