WYZNACZAMY KIERUNEK
DZIAŁANIA

Wyceny

Coraz częściej przedsiębiorstwa stykają się z zagadnieniami zmian w strukturze właścicielskiej, sprzedaży części majątku, przejęcia innego przedsiębiorstwa, czy fuzji. Tego typu transakcje są skomplikowane, a gospodarka rynkowa wymaga rzetelnego oszacowania wartości przedmiotu transakcji. Niezbędna w tym przypadku jest jego dokładna wycena.

Ze względu na dużą złożoność procesu wyceny podchodzimy do niej z należytą starannością i przy uwzględnieniu wszelkich dostępnych informacji. Stosujemy odpowiednio dobrane metody wyceny, aby w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko popełnienia błędu oraz określić wartość przedmiotu wyceny z dużą dokładnością.

Stosujemy metody majątkowe, dochodowe, porównawcze oraz mieszane.

Nasza firma oferuje następujące rodzaje wycen:

  • Wyceny gruntów i nieruchomości
  • ​Wyceny maszyn i urządzeń
  • Całościowe wyceny majątku przedsiębiorstwa
  • Wyceny akcji i udziałów w spółkach
  • Wyceny parytetów wymiany akcji
  • Wyceny aportów wnoszonych do spółek
  • Wyceny znaków towarowych
Outsorcing controllingu

realizacja funkcji controllingu w formie zewnętrznej usługi (alternatywa dla szybko rozwijających się przedsiębiorstw)…

czytaj więcej
Doradztwo HR

Dążenie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku niesie za sobą konieczność permanentnych inwestycji w rozwój

czytaj więcej
Pomoc w uzyskiwaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej oznacza olbrzymie możliwości rozwoju polskich firm. Przede wszystkim wiąże się z

czytaj więcej
Akademia SJOS

Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji, zwłaszcza w zakresie zarządzania

czytaj więcej
Analizy i projekty rozwoju przedsiębiorstw

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga wykonania niezbędnych prac analityczno – diagnostycznych, a następnie zbudowania dobrego planu…

czytaj więcej
Nowe przedsięwzięcia gospodarcze

Powstanie nowego przedsiębiorstwa wiąże się nie tylko z konkretnym zamierzeniem gospodarczym i zainwestowaniem kapitałów…

czytaj więcej
Doskonalenie organizacji i zarządzania

Dobra organizacja przedsiębiorstwa to gwarancja jego sprawnego funkcjonowania. W zależności od sytuacji w jakiej znajduje…

czytaj więcej
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw

Fuzje i przejęcia niosą za sobą wiele możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, z których najważniejsze to poprawa sytuacji…

czytaj więcej
Controlling

„Żeby czymś zarządzać, trzeba to zmierzyć” – Robert S. Kaplan Skuteczne zarządzanie nowoczesną firmą wymaga regularnego…

czytaj więcej
Wyceny

Coraz częściej przedsiębiorstwa stykają się z zagadnieniami zmian w strukturze właścicielskiej, sprzedaży części majątku, przejęcia innego…

czytaj więcej
Marketing

Skuteczny marketing jest warunkiem koniecznym istnienia przedsiębiorstwa na rynku. Działania marketingowe są jednym z …

czytaj więcej
Pozyskiwanie kapitału

Przedsiębiorstwa potrzebują kapitału na różnych etapach. Niezależnie czy jest to początek działalności, inwestycja w nowy…

czytaj więcej