WYZNACZAMY KIERUNEK
DZIAŁANIA

Controlling

„Żeby czymś zarządzać, trzeba to zmierzyć” – Robert S. Kaplan

Skuteczne zarządzanie nowoczesną firmą wymaga regularnego pomiaru wyników działalności i natychmiastowej reakcji na zmieniające się warunki. Wdrożenie systemu controllingu umożliwia pomiar, ocenę, wyznaczenie celów i realizację w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa.

W zakresie controllingu oferujemy pomoc w następującym zakresie:

  • Projektowania i wdrażania systemu budżetowania
  • ​Opracowania systemów raportowania dla kierownictwa
  • Przygotowania systemów rachunków kosztów i tworzenia dokumentacji (Zakładowy plan kont, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowych)
  • Przygotowania systemu rachunkowości na potrzeby controllingu
  • Przygotowania i wdrożenia strategicznej karty wyników BSC
  • Pomocy we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w zakresie controllingu
  • Outsourcingu controllingu – realizacji funkcji controllingu w formie zewnętrznej usługi (alternatywa dla szybko rozwijających się przedsiębiorstw).
Outsorcing controllingu

realizacja funkcji controllingu w formie zewnętrznej usługi (alternatywa dla szybko rozwijających się przedsiębiorstw)…

czytaj więcej
Doradztwo HR

Dążenie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku niesie za sobą konieczność permanentnych inwestycji w rozwój

czytaj więcej
Pomoc w uzyskiwaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej oznacza olbrzymie możliwości rozwoju polskich firm. Przede wszystkim wiąże się z

czytaj więcej
Akademia SJOS

Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji, zwłaszcza w zakresie zarządzania

czytaj więcej
Analizy i projekty rozwoju przedsiębiorstw

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga wykonania niezbędnych prac analityczno – diagnostycznych, a następnie zbudowania dobrego planu…

czytaj więcej
Nowe przedsięwzięcia gospodarcze

Powstanie nowego przedsiębiorstwa wiąże się nie tylko z konkretnym zamierzeniem gospodarczym i zainwestowaniem kapitałów…

czytaj więcej
Doskonalenie organizacji i zarządzania

Dobra organizacja przedsiębiorstwa to gwarancja jego sprawnego funkcjonowania. W zależności od sytuacji w jakiej znajduje…

czytaj więcej
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw

Fuzje i przejęcia niosą za sobą wiele możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, z których najważniejsze to poprawa sytuacji…

czytaj więcej
Controlling

„Żeby czymś zarządzać, trzeba to zmierzyć” – Robert S. Kaplan Skuteczne zarządzanie nowoczesną firmą wymaga regularnego…

czytaj więcej
Wyceny

Coraz częściej przedsiębiorstwa stykają się z zagadnieniami zmian w strukturze właścicielskiej, sprzedaży części majątku, przejęcia innego…

czytaj więcej
Marketing

Skuteczny marketing jest warunkiem koniecznym istnienia przedsiębiorstwa na rynku. Działania marketingowe są jednym z …

czytaj więcej
Pozyskiwanie kapitału

Przedsiębiorstwa potrzebują kapitału na różnych etapach. Niezależnie czy jest to początek działalności, inwestycja w nowy…

czytaj więcej