OUTSORCING CONTROLLINGU

Outsorcing controllingu

Realizacja funkcji controllingu w formie zewnętrznej usługi (alternatywa dla szybko rozwijających się przedsiębiorstw).