FUZJE I PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw

Fuzje i przejęcia niosą za sobą wiele możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, z których najważniejsze to poprawa sytuacji finansowej oraz wzmocnienie pozycji na rynku. Jednak transakcje te obejmują całą gamę skomplikowanych zagadnień finansowych, prawnych i organizacyjnych decydujących o pomyślnym ich zamknięciu.

W związku z tym proponujemy pomoc w zakresie następujących zagadnień:

  • Audyty przedsiębiorstw
  • ​Pomoc doradcza w negocjacjach
  • Łączenie przedsiębiorstw
  • Post-Merger Integration (PMI) – integracja łączonych przedsiębiorstw
  • Prywatyzacja przedsiębiorstw
  • Obsługa prawna procesów fuzji i przejęć