NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZE

Nowe przedsięwzięcia gospodarcze

Powstanie nowego przedsiębiorstwa wiąże się nie tylko z konkretnym zamierzeniem gospodarczym i zainwestowaniem kapitałów, ale również ze sporym ryzykiem. Opracowanie założeń dla dobrej inwestycji musi brać pod uwagę wszystkie aspekty, a szczególnie atrakcyjność rynkową produktu lub usługi, jej tendencje wzrostowe, reakcję konkurencji. Ważne jest również kto będzie oceniał dany projekt – bank, fundacja, agencja rządowa, akcjonariusze.

W ramach tworzenia nowych przedsięwzięć gospodarczych proponujemy:

  • Studia przedinwestycyjne (opportunity study, prefeasibility study, feasibility study)
  • ​Biznesplany przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Projekty finansowania przedsięwzięć
  • Obsługę prawną negocjacji i transakcji kapitałowych
  • Projekty nowych spółek
  • Obsługę prawną procesu tworzenia nowego podmiotu
  • Projekty aliansów strategicznych