DORADZTWO HR

Doradztwo HR

Dążenie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku niesie za sobą konieczność permanentnych inwestycji w rozwój, kształcenie i doskonalenie Pracowników. Niezmiernie istotne jest określenie pożądanych i optymalnych kierunków rozwoju zasobów ludzkich, zarówno w dłuższej jak i krótszej perspektywie. Dlatego też proponujemy:

  • Analizy zasobów ludzkich
  • Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
  • Optymalizację potencjału zasobów ludzkich
  • System oceny i rozwoju kompetencji pracowników
  • Badanie opinii i satysfakcji pracowników
  • Opisy Stanowisk Pracy
  • Zarządzanie wynagrodzeniami, w tym Regulaminy Pracy, Regulaminy Wynagradzania itd.