ANALIZY I PROJEKTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

Analizy i projekty rozwoju przedsiębiorstw

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga wykonania niezbędnych prac analityczno – diagnostycznych, a następnie zbudowania dobrego planu w odpowiedniej perspektywie.

Budowanie strategii i planów o krótszych horyzontach wykonujemy na zasadzie doradztwa partycypacyjnego, tj. przy aktywnym, sterowanym przez konsultantów, udziale pracowników przedsiębiorstwa w planowaniu jego przyszłości.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów proponujemy:

  • Wszechstronne analizy i diagnozy sytuacji przedsiębiorstwa
  • ​Analizy strategiczne
  • Strategie rozwoju przedsiębiorstw: globalne i funkcjonalne
  • Plany krótko i średniookresowe
  • Programy naprawcze