WYZNACZAMY KIERUNEK
DZIAŁANIA

Pozyskiwanie kapitału

Przedsiębiorstwa potrzebują kapitału na różnych etapach. Niezależnie czy jest to początek działalności, inwestycja w nowy majątek, czy przejęcie innej spółki.

Posiadamy bogate doświadczenie w następujących obszarach:

 • Wyszukiwanie potencjalnych partnerów kapitałowych,
 • Pomoc w analizie ofert, udział w negocjacjach
 • Przygotowywanie emisji akcji, obligacji i innych papierów wartościowych
 • Prospekty emisyjne i memoranda informacyjne
 • Pomoc w pozyskiwaniu pożyczek i kredytów, opracowywanie wniosków kredytowych
 • Analizy potrzeb i możliwości zmian organizacji przedsiębiorstw
 • ​Optymalizację procesów biznesowych
 • Zarzadzanie zmianą i kulturą organizacyjną
 • Koncepcje restrukturyzacyjne
 • Projekty zmian struktur organizacyjnych
 • Modele i koncepcje holdingów
 • Tworzenie i doskonalenie dokumentacji organizacyjnej: regulaminów, instrukcji itd.
 • Organizowanie i doskonalenie grup kapitałowych
 • Diagnozy i projekty systemów informacyjnych kierownictwa
Outsorcing controllingu

realizacja funkcji controllingu w formie zewnętrznej usługi (alternatywa dla szybko rozwijających się przedsiębiorstw)…

czytaj więcej
Doradztwo HR

Dążenie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku niesie za sobą konieczność permanentnych inwestycji w rozwój

czytaj więcej
Pomoc w uzyskiwaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej oznacza olbrzymie możliwości rozwoju polskich firm. Przede wszystkim wiąże się z

czytaj więcej
Akademia SJOS

Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji, zwłaszcza w zakresie zarządzania

czytaj więcej
Analizy i projekty rozwoju przedsiębiorstw

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga wykonania niezbędnych prac analityczno – diagnostycznych, a następnie zbudowania dobrego planu…

czytaj więcej
Nowe przedsięwzięcia gospodarcze

Powstanie nowego przedsiębiorstwa wiąże się nie tylko z konkretnym zamierzeniem gospodarczym i zainwestowaniem kapitałów…

czytaj więcej
Doskonalenie organizacji i zarządzania

Dobra organizacja przedsiębiorstwa to gwarancja jego sprawnego funkcjonowania. W zależności od sytuacji w jakiej znajduje…

czytaj więcej
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw

Fuzje i przejęcia niosą za sobą wiele możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, z których najważniejsze to poprawa sytuacji…

czytaj więcej
Controlling

„Żeby czymś zarządzać, trzeba to zmierzyć” – Robert S. Kaplan Skuteczne zarządzanie nowoczesną firmą wymaga regularnego…

czytaj więcej
Wyceny

Coraz częściej przedsiębiorstwa stykają się z zagadnieniami zmian w strukturze właścicielskiej, sprzedaży części majątku, przejęcia innego…

czytaj więcej
Marketing

Skuteczny marketing jest warunkiem koniecznym istnienia przedsiębiorstwa na rynku. Działania marketingowe są jednym z …

czytaj więcej
Pozyskiwanie kapitału

Przedsiębiorstwa potrzebują kapitału na różnych etapach. Niezależnie czy jest to początek działalności, inwestycja w nowy…

czytaj więcej