Ruszyły dotacje dla przedsiębiorców z POIR

Aktualnie w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój ogłoszono 8 konkursów o wartości blisko 4,5 mld zł, w ramach których:

 • zakończyły się 2 nabory (prace B+R w sektorze lotniczym oraz prace B+R mające na celu wytworzenie prototypu),
 • trwa 1 nabór (do 31 grudnia 2015 r. – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa),
 • odbędzie się 5 naborów dotyczących wsparcia:
  • zakupu usług B+R przez firmy (31 sierpnia – 30 grudnia 2015 r.),
  • wdrożenia przez firmy wyników prac B+R (31 sierpnia – 30 września 2015 r.),
  • tworzenia lub rozwoju centrów B+R w firmach (1 września – 30 października 2015 r.),
  • projektów B+R dotyczących innowacji medycznych (1 września – 1 października 2015 r.),
  • strategicznej infrastruktury badawczej (1 października 2015 r. – 31 marca 2016 r.).

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dotacji dla swojej Firmy, zapraszamy serdecznie do kontaktu z Konsultantami SJOS.