Marketing
Marketing

Skuteczny marketing jest warunkiem koniecznym istnienia przedsiębiorstwa na rynku.

Działania marketingowe są jednym z najważniejszych sił napędowych sprzedaży i tym samym wartości i sukcesu firmy.

Gwarantujemy dopasowanie oferty produktów lub usług do potrzeb odbiorców. Oferujemy:

  • Badania rynku, analizy i prognozy sytuacji rynkowej przedsiębiorstw
  • Diagnozy i koncepcje marketingowe
  • Strategie, plany i programy marketingowe
  • Systemy informacji marketingowej
  • Przeprowadzanie akcji promocyjnych i reklamowych przedsiębiorstw i ich produktów