Oferujemy wszechstronny konsulting w zakresie:


Rachunkowość dla małych i średnich firm

Prowadzimy profesjonalne biuro rachunkowe. Posiadamy świadectwo kwalifikacji Ministra Finansów, które uprawnia nas do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz pozwala zapewnić ubezpieczenie (w pełnym zakresie) od odpowiedzialności cywilnej. Prowadzimy kompleksową obsługę firm w zakresie usług księgowych, rozliczeń podatkowych, ZUS oraz prawa pracy.

czytaj więcej

Analizy i projekty rozwoju przedsiębiorstw

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga wykonania niezbędnych prac analityczno - diagnostycznych, a następnie zbudowania dobrego planu w odpowiedniej perspektywie.

czytaj więcej

Nowe przedsięwzięcia gospodarcze

Powstanie nowego przedsiębiorstwa wiąże się nie tylko z konkretnym zamierzeniem gospodarczym i zainwestowaniem kapitałów, ale również ze sporym ryzykiem.

czytaj więcej

Doskonalenie organizacji i zarządzania

Dobra organizacja przedsiębiorstwa to gwarancja jego sprawnego funkcjonowania. W zależności od sytuacji w jakiej znajduje się dane przedsiębiorstwo zachodzi potrzeba zmian jego organizacji.

czytaj więcej

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw

Fuzje i przejęcia niosą za sobą wiele możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, z których najważniejsze to poprawa sytuacji finansowej oraz wzmocnienie pozycji na rynku.

czytaj więcej

Controlling

Skuteczne zarządzanie nowoczesną firmą wymaga regularnego pomiaru wyników działalności i natychmiastowej reakcji na zmieniające się warunki.

czytaj więcej

Wyceny

Coraz częściej przedsiębiorstwa stykają się z zagadnieniami zmian w strukturze właścicielskiej, sprzedaży części majątku, przejęcia innego przedsiębiorstwa, czy fuzji.

czytaj więcej

Marketing

Skuteczne zarządzanie nowoczesną firmą wymaga regularnego pomiaru wyników działalności i natychmiastowej reakcji na zmieniające się warunki.

czytaj więcej

Pozyskiwanie kapitału

Przedsiębiorstwa potrzebują kapitału na różnych etapach. Niezależnie czy jest to początek działalności, inwestycja w nowy majątek, czy przejęcie innej spółki.

czytaj więcej

Akademia SJOS

Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji, zwłaszcza w zakresie zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstwa.

czytaj więcej

Pomoc w uzyskiwaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej oznacza olbrzymie możliwości rozwoju polskich firm. Przede wszystkim wiąże się z miliardami euro przeznaczonymi na bezpośrednie dotacje w rozwój firm.

czytaj więcej

Doradztwo HR

Dążenie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku niesie za sobą konieczność permanentnych inwestycji w rozwój, kształcenie i doskonalenie Pracowników.

czytaj więcej

Outsorcing controllingu

realizacja funkcji controllingu w formie zewnętrznej usługi (alternatywa dla szybko rozwijających się przedsiębiorstw).

czytaj więcej