Wyceny

Coraz częściej przedsiębiorstwa stykają się z zagadnieniami zmian w strukturze właścicielskiej, sprzedaży części majątku, przejęcia innego przedsiębiorstwa, czy fuzji. Tego typu transakcje są skomplikowane, a gospodarka rynkowa wymaga rzetelnego oszacowania wartości przedmiotu transakcji. Niezbędna w tym przypadku jest jego dokładna wycena.

Ze względu na dużą złożoność procesu wyceny podchodzimy do niej z należytą starannością i przy uwzględnieniu wszelkich dostępnych informacji. Stosujemy odpowiednio dobrane metody wyceny, aby w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko popełnienia błędu oraz określić wartość przedmiotu wyceny z dużą dokładnością.

Stosujemy metody majątkowe, dochodowe, porównawcze oraz mieszane.

Nasza firma oferuje następujące rodzaje wycen:

  • Wyceny gruntów i nieruchomości
  • ​Wyceny maszyn i urządzeń
  • Całościowe wyceny majątku przedsiębiorstwa
  • Wyceny akcji i udziałów w spółkach
  • Wyceny parytetów wymiany akcji
  • Wyceny aportów wnoszonych do spółek
  • Wyceny znaków towarowych
Wyceny