Pozyskiwanie kapitałów

Przedsiębiorstwa potrzebują kapitału na różnych etapach. Niezależnie czy jest to początek działalności, inwestycja w nowy majątek, czy przejęcie innej spółki.

Posiadamy bogate doświadczenie w następujących obszarach:

  • Wyszukiwanie potencjalnych partnerów kapitałowych,
  • Pomoc w analizie ofert, udział w negocjacjach
  • Przygotowywanie emisji akcji, obligacji i innych papierów wartościowych
  • Prospekty emisyjne i memoranda informacyjne
  • Pomoc w pozyskiwaniu pożyczek i kredytów, opracowywanie wniosków kredytowych
Kapitał