Kontroling
Controlling

 „Żeby czymś zarządzać, trzeba to zmierzyć” - Robert S. Kaplan

Skuteczne zarządzanie nowoczesną firmą wymaga regularnego pomiaru wyników działalności i natychmiastowej reakcji na zmieniające się warunki. Wdrożenie systemu controllingu umożliwia pomiar, ocenę, wyznaczenie celów i realizację w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa.

W zakresie controllingu oferujemy pomoc w następującym zakresie:

  • Projektowania i wdrażania systemu budżetowania
  • ​Opracowania systemów raportowania dla kierownictwa
  • Przygotowania systemów rachunków kosztów i tworzenia dokumentacji (Zakładowy plan kont, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowych)
  • Przygotowania systemu rachunkowości na potrzeby controllingu
  • Przygotowania i wdrożenia strategicznej karty wyników BSC
  • Pomocy we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w zakresie controllingu
  • Outsourcingu controllingu – realizacji funkcji controllingu w formie zewnętrznej usługi (alternatywa dla szybko rozwijających się przedsiębiorstw).