Kwalifikacje
Akademia SJOS

Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji, zwłaszcza w zakresie zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstwa. SJOS proponuje możliwość zdobycia nowoczesnej wiedzy i lepszego rozumienia problematyki przedsiębiorstwa.

Szczególnym atutem oferty szkoleniowej SJOS jest to, iż w roli wykładowców i trenerów występują konsultanci doskonale znający ze swej codziennej pracy w zawodzie doradcy rzeczywiste problemy i warunki działania przedsiębiorstw. Oferujemy:

  • Studia menedżerskie
  • Sesje strategiczne
  • Seminaria specjalistyczne
  • Warsztaty i treningi kierownicze
  • Gry decyzyjne