Program dofinansowania przedsiębiorstw w zakresie BHP

03 wrz 2015

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje program, mający na celu udzielenie wsparcia działań przedsiębiorstw, skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy zatrudnionych pracowników przez cały okres aktywności zawodowej.

Dofinansowanie może obejmować:
- projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
- projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP (dofinansowaniu nie podlegają szkolenia BHP oraz p.poż.),
- projekty inwestycyjno - doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Zapraszamy do kontaktu w celu pomocy w wypełnieniu wniosku oraz realizacji projektów doradczych dedykowanych dla Państwa Przedsiębiorstwa.