Nowy konkurs dla MŚP w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

28 kwi 2017

Kolejne środki unijne na badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz inwestycje w infrastrukturę B+R, które wspierają rozwój  prowadzonej działalności gospodarczej.

 Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła 27.04.2017 r. dwa konkursy horyzontalne na dofinansowanie:

Schemat 1.2.A – wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R 

  • maksymalny poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 65%-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40%-60%.
  • wartość projektów nie może przekroczyć 5 mln PLN.

Schemat 1.2.B – tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, tj. zaplecza badawczo-rozwojowego.

  • poziom dofinansowania dla MŚP 35%-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych.
  • maksymalna wartość projektu to 25 mln PLN.

 

 O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  • Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off;
  • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
  •  konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.

 

Zapraszamy do kontaktu ze SJOS.