Dofinansowanie na szkolenia dla pracowników w wieku od 45 lat

14 sie 2015

Od 2014 roku istniej możliwość otrzymania przez Przedsiębiorców dofinansowania na potrzeby szkoleniowe ich pracowników. Są to środki gromadzone w postaci Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) powstałego z części składki odprowadzanej przez Przedsiębiorców na Fundusz Pracy. Co roku w ramach kolejnych edycji KFS istnieje możliwość uzyskania wsparcia na szkolenia pracowników.

W dalszym ciągu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na szkolenia pracowników w wieku od 45 lat. Do wykorzystania dla Dolnego Śląska do końca tego roku pozostały jeszcze ponad 3 mln. złotych.

Środki KFS można przeznaczyć na:

  1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami w celu zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych w Państwa przedsiębiorstwie i zaplanowania ścieżki rozwoju Pracowników oraz pozyskania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.